OZNAM v súvislosti s nástupom žiakov 1. stupňa do školy po jesenných prázdninách/celoplošnom testovaní – úprava podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ

Milí rodičia! Oboznámte sa, prosím, podrobne s usmernením ministra školstva Spoločná zodpovednosť. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam. Nájdete ho v prílohe. » Základné usmernenia: Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu …

OZNAM v súvislosti s nástupom žiakov 1. stupňa do školy po jesenných prázdninách/celoplošnom testovaní – úprava podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ ČÍTAŤ CELÝ PRÍSPEVOK