Čitateľská gramotnosť je predpokladom úspešného učenia sa

Projekt „Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov“ významne podporuje pozitívne zmeny priamo v školskom prostredí. Ďalšie edukačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ Malá Ida sa uskutočnilo počas …

Čitateľská gramotnosť je predpokladom úspešného učenia sa ČÍTAŤ CELÝ PRÍSPEVOK