Čitateľská gramotnosť je predpokladom úspešného učenia sa

Projekt „Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov“ významne podporuje pozitívne zmeny priamo v školskom prostredí. Ďalšie edukačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ Malá Ida sa uskutočnilo počas jarných prázdnin. Pretože krivka „nečítania“ začína pomaly naberať na obrátkach a objavujú sa  problémy žiakov pri čítaní cez pomalé čítanie, nerozumejú, čo čítajú, nevšimnú si dôležité informácie, je najvyšší čas efektívne napĺňať  myšlienku: “Lepšie čítať – znamená lepšie sa učiť.“ Vzdelávanie pod názvom Ako motivovať žiakov k čítaniu viedol Mgr. Tibor Hujdič, lektor a propagátor čítania. Prezentoval rôznorodé námety vhodné pre sústavné rozvíjanie čítania žiakov, napr. Škola naopak, Krúžok pre nečitateľov. Aj interaktívnymi metódami predstavil inovatívne čitateľské zručnosti a  stratégie, ako naučiť žiakov pracovať s textom. Okrem množstva príkladov poskytol  viaceré odkazy na podobné aktivity a tiež námety na vhodnú literatúru pri práci s deťmi Tieto podnetné stratégie a metódy rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť využijú aj naši učitelia na vyučovacích hodinách.