Vedenie školy

Riaditeľka školy

Mgr. Alžbeta Ličková
aprobácia: SJL – ETV
Pevná linka: 055/6970124 mobil: 0910146949

Zástupkyňa riaditeľa školy

RNDr. Ľudmila Mudra
aprobácia: BIO – CHEM
Mobil: 0911938727

Vedúca školského klubu detí

Janka Kašperová
aprobácia: vychovávateľstvo

Výchovná poradkyňa

RNDr. Marta Bobková
aprobácia: MAT -FYZ