Triedy

Triednictvo v školskom roku 2020/2021

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ŠKD I. – Henrieta Köröši

ŠKD II. – Janka Kašperová

ŠKD III. – Petra Bradová

ŠKD IV.- Eva Čiripová

I. STUPEŇ

I.A –  Mgr. Michaela Duhančíková

I.B – PaedDr. Iveta Milichovská

II.A – Mgr.  Dana Mihaľová

II.B – Mgr. Peter Fedor

III.A – Mgr. Andrea Schmotzerová

III.B – PaedDr. Zuzana Hudecová

IV.A – Mgr. Adriána Semanová

IV.B – Mgr. Peter Franko

II. STUPEŇ

V.A – RNDr. Mária Jergová

V.B – Mgr. Tatiana Takáčová

VI.A – Ing. Zuzana Mondíková

VI.B – Ing. Silvia Tomčová

VII.A – Mgr. Štefánia Kudlíková

VIII.A – RNDr. Marta Bobková

IX.A- Mgr. Eva Konczová

IX.B – Mgr. Lenka Sauerová