Triedy

Triednictvo v školskom roku 2022/2023

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ŠKD I. – Janka Kašperová

ŠKD II. – Eva Čiripová

ŠKD III. – Petra Bradová

ŠKD IV.- Anita Dunajszká

I. STUPEŇ

I.A –  Mgr. Adriána Semanová

I.B – Mgr. Peter Fedor

II.A – Mgr.  Daniela Gešperová

II.B – PaedDr. Iveta Milichovská

III.A – Mgr. Dana Mihaľová

III.B – Mgr. Viktória Köröšová

IV.A – PaedDr. Alena Götzová

IV.B – PaedDr. Zuzana Hudecová

II. STUPEŇ

V.A – Mgr. Beáta Krupková

V.B – Mgr. Patrícia Kačmárová

VI.A – RNDr. Mária Jergová

VII.A – Ing. Zuzana Mondíková

VII.B – Ing. Silvia Tomčová

VIII.A – Mgr. Janka Zuštinová

IX.A- RNDr. Marta Bobková