Triedy

Triednictvo v školskom roku 2023/2024

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ŠKD I. – Eva Čiripová

ŠKD II. – Anita Dunajszká

ŠKD III. – Janka Kašperová

ŠKD IV.- Petra Bradová

ŠKD V. – Ľudmila Mačingová

I. STUPEŇ

I.A –  Mgr. Jana Timková

I.B – Mgr. Dana Mihaľová

II.A – Mgr.  Adriana Semanová

II.B – Mgr. Peter Franko

III.A – Mgr. Daniela Gešperová

III.B – PaedDr. Iveta Milichovská

IV.A – Mgr. Mária Vinická

IV.B – PaedDr. Zuzana Hudecová

II. STUPEŇ

V.A – Mgr. Katarína Kolesárová

V.B – Mgr. Lenka Sauerová

VI.A – Mgr. Beáta Krupková

VI.B – Mgr. Patrícia Kačmárová

VII.A – RNDr. Marta Bobková

VIII.A – Ing. Zuzana Mondíková

VIII.B – Ing. Silvia Tomčová

IX.A- Mgr. Janka Zuštinová