Rodičovská rada

 FunkciaMeno a priezvisko
1.Predseda ZRPŠ:Daniela Potošňáková
2.Podpredsedníčka:Jana Lopatníková
3.Pokladníčka:Petra Braviaková
4.Zapisovateľka :Anton Vyšnický

Zástupcovia rodičov v RR za jednotlivé triedy:

 TriedaMeno a priezvisko
1.I.APetra Braviaková
2.I.BJUDr. Petra Matta
3.II.A Ing. Jana Lopatníková, PhD.
4.II.B Ing. Jana Mansbridge
5.III.AIng. Martina Novotná
6.III.BIng. Dominika Čuriová
7.IV.ABc. Marek Petriľák
8.IV.BFrantišek Černý
9.V.AZuzana Strýčková
10.V.BIng. Anton Vyšnický
11.VI.AIng. Tomáš Olšavský
12.VI.BIng. Magdaléna Ondrejová
13.VII.AMgr. Veronika Jakabová
14.VIII.ADaniela Potošňáková
15.VIII.BIng. Katarína Šmigová
16.IX.ARastislav Spišák