Rodičovská rada

 FunkciaMeno a priezvisko
1.Predseda ZRPŠ:Daniela Potošňáková
2.Podpredsedníčka:Magdaléna Ondrejová
3.Pokladníčka:Ľubomíra Jenčíková
4.Zapisovateľka :Ing. Martina Bernátová

Zástupcovia rodičov v RR za jednotlivé triedy:

 TriedaMeno a priezvisko
1.I.A
2.I.B
3.II.A 
4.II.B 
5.III.A
6.III.B
7.IV.A
8.IV.B
9.V.A
10.V.B
11.VI.A
12.VII.ADaniela Potošňáková
13.VII.B
14.VIII.A
15.VIII.B
16.IX.A