Rodičovská rada

 FunkciaMeno a priezvisko
1.Predseda ZRPŠ:Daniela Potošňáková
2.Podpredsedníčka:Magdaléna Ondrejová
3.Pokladníčka:Ľubomíra Jenčíková
4.Zapisovateľka :Ing. Martina Bernátová

Zástupcovia rodičov v RR za jednotlivé triedy:

 TriedaMeno a priezvisko
1.I.AMarek Petriľák
2.I.BMUDr. Eva Bérešová
3.II.A 
4.II.B 
5.III.AĽubomíra Jenčíková
6.III.BMagdaléna Ondrejová
7.IV.AIng. Monika Kondorová
8.IV.BIng. Martina Bernátová
9.V.ADaniela Potošňáková
10.V.BMartina Bodnárová
11.VI.ATimea Sučíková
12.VII.AAnna Majorová
13.VII.BPaedDr. Jana Kallová
14.VIII.AIng. Jana Lopatníková, PhD. 
15.VIII.BEva Jergová
16.IX.AValéria Janočková