Zhrnutie 2021-2017

Šk. rok 2020/21

Okresne kolo geografickej olympiády
V kategórií E: Sárka Jakabová z 9. ročníka- postup na krajské kolo.
V kategórií F: Tadeáš Palko zo 7. ročníka- úspešný riešiteľ

Súťaž s NATUR-PACK
4.B trieda sa stala víťazom jesennej súťaže s Natur-Pack

Šk. rok 2019/20

Šk. rok 2018/19

Jakub Mudry
2.miesto
Baltie · Krajské kolo · 2018/2019
kategória B (J.M.), kategória C (A.P.)

Alex Petráš
3. miesto
Baltie · Krajské kolo · 2018/2019
kategória B (J.M.), kategória C (A.P.)

Simona Bernátová
1.miesto
Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019

Erik Seman
1.miesto
Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019

Miroslava Sviatková
1.miesto
Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019

Alex Petráš
1.miesto
Baltie · Školské kolo · 2018/2019

Jakub Mudry
2.miesto
Baltie · Školské kolo · 2018/2019

Dominik Mráz
3.miesto
Baltie · Školské kolo · 2018/2019

Šk. rok 2017/18

Tamara Daduľáková
3.miesto
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas · Celoštátne kolo · 2017/2018

Fotografie zo súťaže.

Liliana Kočišová
2.miesto
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas · Celoštátne kolo · 2017/2018

Tamara Daduľáková
1.miesto
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas·Krajské kolo·2017/201

Liliana Kočišová
1.miesto
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas·Krajské kolo·2017/2018

Simona Bernátová
2.miesto
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas·Krajské kolo·2017/2018