Nepedagogickí zamestnanci

 Meno a priezviskoFunkcia
1.Renáta Bodnárovávedúca školskej jedálne
2.Jolana Lackováekonómka
3.Ľubomíra Jenčíkováhospodárka školy
4.Zuzana Bartováhlavná kuchárka
5.Beáta Bordigovápomocná kuchárka
6.Marcela Svatovápomocná sila v ŠJ
7.Lenka Kohanovápomocná sila v ŠJ
8.Ivana Birošovápomocná sila v ŠJ
9.Jozef Birošškolník
10.Františka Janitorováupratovačka
11.Veronika Kvakováupratovačka
12.Marta Uhaľováupratovačka
13.Dominika Janitorováupratovačka