KONTAKT

Základná škola Malá Ida
Školská 10
044 20 Malá Ida

Email: riaditel.zsmida@gmail.com
Pevná linka: 055/6970124

Mobil riaditeľka školy: 0910 146 949
Mobil zástupkyňa: 0911 938 727

Školská jedáleň: 055/6970245, mobil: 0911 938 744
Ekonómka školy: 0915 905 046

IČO: 35544317
DIČ: 2021663567