KONTAKT

Základná škola Malá Ida
Školská 10
044 20 Malá Ida

Email: riaditel.zsmida@gmail.com
Pevná linka: 055/6970124
Mobil riaditeľka školy: 0910146949
Mobil zástupkyňa: 0911938727

IČO: 35544317
DIČ: 2021663567