Pedagogický zbor

I. STUPEŇ

Mgr. Peter Franko

Mgr. Daniela Gešperová

PaedDr. Zuzana Hudecová

Mgr. Ingrid Kicová

PaedDr. Iveta Milichovská

Mgr. Adriána Semanová

Mgr. Lucia Grünwaldová

Mgr. Mária Vinická

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Petra Bradová

Janka Kašperová

Eva Čiripová

Anita Dunajszká

Ľudmila Mačingová


II. STUPEŇ

Mgr. Miroslav Andrássy

RNDr. Marta Bobková

PaedDr. Mária Figeľová

Mgr. Ludvig Herich

Mgr. Patrícia Kačmárová

Mgr. Katarína Kolesárová

Mgr. Eva Konczová

Mgr. Beáta Krupková

Ing. Zuzana Mondíková

Mgr. Lenka Sauerová

Mgr. Martina Sedláková

Mgr. Miroslava Gondová

Mgr. Mária Vinická

Mgr. Janka Zuštinová

Asistent učiteľa

PaedDr. Stela Barbušová

Michaela Gajdušková

Mgr. Kamila Grutková

Mgr. Patrícia Kačmárová

Mgr. Katarína Kolesárová

Školská psychologička

Špeciálna pedagogička

Mgr. Ivana Lukáč