Pedagogický zbor

I. STUPEŇ

Mgr. Michaela Duhančíková
Mgr. Peter Fedor
Mgr. Peter Franko
PaedDr. Zuzana Hudecová
Mgr. Dana Mihaľová
PaedDr. Iveta Milichovská
Mgr. Adriána Semanová
Mgr. Andrea Schmotzerová

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Petra Bradová
Janka Kašperová
Henrieta Köröši
Eva Čiripová


II. STUPEŇ

Mgr. Miroslav Andrássy
RNDr. Marta Bobková
RNDr. Mária Jergová
Mgr. Eva Konczová

Mgr. Beáta Krupková
Mgr. Štefánia Kudlíková

Mgr. Dajana Leskovianska
Ing. Zuzana Mondíková
Mgr. Lenka Sauerová
Mgr. Tatiana Takáčová
Ing. Silvia Tomčová

Mgr. Mária Trnovská

Asistent učiteľa

PaedDr. Stela Barbušová
Mgr. Katarína Kolesárová

Psychologička

Mgr. Miriama Jakubovská

Špeciálna pedagogička

Mgr. Ivana Lukáč