Pedagogický zbor

I. STUPEŇ

Mgr. Peter Franko

Mgr. Daniela Gešperová

PaedDr. Alena Götzová

PaedDr. Zuzana Hudecová

Mgr. Viktória Köröšová

Mgr. Dana Mihaľová

PaedDr. Iveta Milichovská

Mgr. Adriána Semanová

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Petra Bradová

Janka Kašperová

Eva Čiripová

Anita Dunajszká


II. STUPEŇ

Mgr. Miroslav Andrássy

RNDr. Marta Bobková

RNDr. Mária Jergová

Mgr. Patrícia Kačmárová

Mgr. Eva Konczová

Mgr. Beáta Krupková

Mgr. Dajana Leskovianska

Ing. Zuzana Mondíková

Mgr. Lenka Sauerová

Ing. Silvia Tomčová

Mgr. Mária Trnovská

Mgr. Janka Zuštinová

Asistent učiteľa

PaedDr. Stela Barbušová

Mgr. Katarína Kolesárová

Michaela Gajdušková

Mgr. Miriama Jakubovská

Mgr. Patrícia Kačmárová

Psychologička

Mgr. Miriama Jakubovská

Špeciálna pedagogička

Mgr. Ivana Lukáč