Aktivity ŠKD

Naše prvé práce.

ŠKD 1

Sme včeličky a rybičky.
JESEŇ u prváčikov. 

ŠKD 2:

Naši druháci využívajú fantáziu naplno a preto aj ich ježkovia nemajú klasickú farbu ale sú pestrofarebný. Jesenné práce máme obohatené o lastovičky, ktoré každý rok odlietajú. Nesmú samozrejme chýbať ani šarkany.