Poplatky v ŠKJ

(1) Určenie výšky príspevku na nákup potravín v zariadení školského stravovania.

Školská jedáleň pri ZŠ  Malá Ida (ďalej len „ Školská jedáleň“ ), ktorej zriaďovateľom je Obec Malá Ida, poskytuje stravovanie deťom MŠ,  žiakom ZŠ , zamestnancom ZŠ a  MŠ Malá Ida a učiteľom Základnej umeleckej školy Medzev, ktorí vyučujú našich žiakov v ZŠ Malá Ida. 

 (2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu (ďalej len „ ZZ“ ) dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

(3) Príspevok, ktorý uhrádza ZZ dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky sú určené za každý stravovací deň nasledovne:


UkazovateľDesiataObedOlovrantSpolu  náklady na nákup potravínPríspevok ZZ  na  režijné náklady za 1 deňDotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykomPlatba ZZ za jeden deň (réžia a doplatok na nákup potravín
MŠ denná (stravník – dieťa MŠ)0,501,200,402,10202,10
MŠ denná (stravník – dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)0,501,200,402,1021,300,80
 
– stravník – žiak prvého stupňa ZŠ   –1,701,70201,70
stravník – žiak druhého stupňa ZŠ1,901,90201,70
Zamestnanci    2,402,402,605
Sumy sú uvedené v eurách


(4) Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom na základe zoznamov ÚPSVaR:

UkazovateľNáklad na potraviny  /2.finančne pásmo/Príspevok – dotácia od 6-15 /platne od 1.9.2022/Príspevok na režiu za deňPlatba spolu
ZŠ stravník 1.st /1-4/1,701,3020,40
ZŠ stravník 2.st1,901,3020,60
Sumy sú uvedené v eurách

K platbe za potraviny mesačne  paušál v sume 2,-€.                   

Platnosť od 01. 01. 2023                                                                 Bodnárová Renáta, vedúca ŠJ Malá Ida