Tenis do škôl

Projekt Slovenského tenisového zväzu (STZ) „Tenis do škôl“ si od štvrtka 23. februára našiel svoje miesto na základnej škole v Malej Ide

Stalo sa tak vďaka spolupráci Tenisového klubu Golden Dogs Malá Ida so Slovenským tenisovým zväzom (koordinátorom projektu za zväz je Rudolf Horváth), Základnou školou v Malej Ide a starostkou obce Janou Kallovou.

Minulý týždeň sme odovzdali riaditeľke Základnej školy v Malej Ide Alžbete Ličkovej štartovací balíček tenisového náčinia potrebného na výučbu tenisu v rámci hodín telesnej výchovy pre druhákov, tretiakov a štvrtákov pod vedením profesionálneho tenisového trénera. Balík obsahuje 20 rakiet pre deti, tenisovú sieť, 40 lôpt a metodiku tréningu. Prvé tenisové hodiny pre deti sa začali 23. februára a potrvajú do apríla.

Poďakovanie za štart tohto projektu patrí Slovenskému tenisovému zväzu, starostke obce Malá Ida Jane Kallovej, riaditeľke miestnej základnej školy Alžbete Ličkovej a tenisovému klubu Golden Dogs v Malej Ide.

„Jednou z priorít našej školy je podporovať zdravý životný štýl žiakov. Preto sme veľmi pozitívne prijali možnosť zapojiť sa do projektu ‚Tenis do škôl‘. Tešíme sa na spoluprácu s tenisovým klubom v Malej Ide. Veríme, že bude obojstranne prospešná a základy tenisu budú nielen spestrením hodín telesnej výchovy, ale niektoré deti zaujmú natoľko, že v ňom budú  pokračovať aj mimo školského vyučovania. Tenisový klub a tenisové kurty v obci ponúkajú výbornú možnosť takéhoto prepojenia,“ povedala Alžbeta Ličková, riaditeľka Základnej školy v Malej Ide.

„Obec Malá Ida pokračuje v prehlbovaní vzájomnej spolupráce s miestnym tenisovým klubom. Projekt zameraný na deti je toho ďalším dôkazom. Obyvateľov našej obce určite potešíme aj tým, že od mája si budú môcť vždy v nedeľu zdarma zašportovať v tenisovom klube v našej obci, pre deti z našej obce bude pripravená zľava na tréningy v tenisovej prípravke. O detailoch budeme čoskoro informovať. Doplním, že ako starostku ma potešilo aj to, že tím tenistov Malej Idy sa tento rok prvýkrát predstaví v súťaži družstiev Slovenského tenisového zväzu,“ vyjadrila sa Jana Kallová, starostka Malej Idy.

„Za Slovenský tenisový zväz sa veľmi teším, že pribúdajú kluby, školy a ich zriaďovatelia, ktoré chcú po vzájomnej dohode so Slovenským tenisovým zväzom realizovať projekt ‘Tenis do škôl’. Tréningové moduly sú v tomto projekte nadstavbou, ktorú ponúka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Deťom sa na hodinách telesnej výchovy a športu venuje profesionálny tréner, ktorý im priblíži tenis,“ skonštatoval Rudolf Horváth, koordinátor projektu „Tenis do škôl“ zo strany Slovenského tenisového zväzu.

Branislav Lacko

Pani riaditeľka školy s pani starostkou