Mimoriadny oznam

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach zo dňa 09.11.2020 majú žiaci III.B   triedy nariadenú povinnú domácu karanténu v dňoch 09.11.  až 13.11. 2020. Nástup do školy je v pondelok 16.11. 2020. Upozorňujeme rodičov, aby v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa neodkladne kontaktovali detského lekára. 

Počas  doby karantény žiaci prechádzajú na dištančný spôsob výučby. Bližšie informácie poskytne triedny učiteľ.

Rodičov žiadame, aby po opätovnom nástupe žiakov do školy vypísali a podpísali aktuálne Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfečnosti (dátum na vyhlásení musí byť rovnaký ako je dátum nástupu dieťaťa do školy). Bez vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy.

Prosíme, aby ste naďalej sledovali web stránku školy, ktorá je priebežne aktualizovaná.

Ďakujeme za  pochopenie.

vedenie školy