Skrátenie karantény na 5 dní

Vážení rodičia! 

Prinášame aktualizovanú verziu protipandemických opatrení.

  1. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka: – žiak zostáva doma, – rodič bezodkladne oznamuje triednemu učiteľovi pozitívny výsledok Ag samotestu, – kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup.

     2. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ostáva doma na základe rozhodnutia riaditeľa školy a RÚVZ v Košiciach, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19:

  • žiaci z triedy idú do 5 dňovej karantény,
  • rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada,
  • trieda z prezenčného vzdelávania prechádza na dištančné vzdelávanie,
  • karanténa sa ukončuje po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID 19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény,
  • o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast,
  • pri nástupe žiaka do školy rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka  (odporúčame elektronicky cez EduPage), písomné potvrdenie lekára o ukončení  karantény,
  • odporúča sa aj  Ag samotestovanie,
  • počas 5 dní po ukončení izolácie odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy a nosili respirátor.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *