ŠKOLSKÝ SEMAFOR – verzia 1.7. aktualizovaná k 19.01. 2022

K 19.01. 2022 vstúpila do platnosti nová verzia Školského semaforu. Prinášame Vám z nej krátky výťah. Plnú verziu nájdete v prílohe.

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

image description

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 slúži ako náhrada za doposiaľ platný Covid Automat. Návrh prináša zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu určitú, počas vlny Omikron. Manuál je aktualizovaný k 19. 1. 2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR  zverejnených dňa 17. 1. 2022.

Súčasťou „Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ je časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia.

„V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup a prihlási sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk. Žiak tak v prípade potvrdeného pozitívneho výsledku bude mať doklad o prekonaní ochorenia COVID-19.

3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Viac informácií k postupu pri pozitívnom výsledku Ag samotestu nájdete v kapitole Oranžová fáza.

4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 na školách – nemôže ísť do školy. V prípade, že sa u žiaka s pozitívnym výsledkom samotestu výsledok potvrdí Ag testom z mobilného odberového miesta alebo PCR testom, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, kontaktujú svojho všeobecného lekára a z dôvodu bezpečného návratu do školy a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 sa prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test  prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.

5. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

– žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),                                                                                                                                      – – plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.                                                                                                                                                                               Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“ cez EduPage.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *