ŠKOLSKÝ SEMAFOR v šk. roku 2021/2022-aktualizovaný k 26. 11. 2021

z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR,

vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra

Vyberáme to najdôležitejšie z aktualizovaného školského semaforu a rozhodnutia ministra školstva. Plné znenie nájdete v Prílohe 1 a v Prílohe 2.

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

– každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Ich použitie je povinný hlásiť škole spôsobom, ktorý určí škola (cez formulár v EduPage).

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy, žiaci idú do karantény. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

– Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka/zamestnanca, zostáva v karanténe len tento žiak/zamestnanec. Trieda žiaka pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada.

Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Domáca izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu vykonania PCR testu s pozitívnym výsledkom alebo objavením sa prvých klinických príznakov, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u tejto osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia COVID-19.

– Osoby, ktoré boli označené ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.

– Pokiaľ rodič pošle do školy žiaka, ktorý má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva.

– Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. Toto obmedzenie neplatí v prípade úkonu prevzatia Ag samotestov.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *