Okresné kolo geografickej olympiády

52. ročník bol pre našich žiakov veľmi úspešný.  Umiestnili sme sa na krásnych priečkach, ktoré nás posunuli do krajského kola. Všetci boli úspešnými riešiteľmi a preukázali svoje vedomosti z geografie  a zručnosti v práci s mapou a atlasom.

v kategórii G získal 2. miesto Michal Jaremko z 5.A

v kategórii F získal 3. miesto Tobias Jakab zo 7.A

v kategórii E získal 8. miesto Timotej Spišák z 9.A

Chlapcom srdečne blahoželáme za úžasnú reprezentáciu školy a Tobiasovi držíme palce v krajskom kole.