Veľkonočný zajko

Dňa 26. 03. 2024 sa v Malej Ide v doobedňajších hodinách uskutočnilo už po niekoľkýkrát zaujímavé stretnutie. Žiaci 3. A a 3. B triedy v rámci dopravno-preventívnej akcie „Veľkonočný zajko“ spoločne s dopravnými policajtmi kontrolovali vodičov na cestách.

Páni policajti spolu s malými pomocníkmi si „posvietili“ na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Žiaci boli účastní pri kontrole používania bezpečnostných pasov, dokladov povinných pre vodičov. Oboznámili sa aj s alkohol testerom, ktorého použitie museli vodiči povinne absolvovať.

 Zodpovední vodiči boli odmenení veľkonočnými vajíčkami, ktoré vyrobili naši kreatívni tretiaci.

PaedDr. Iveta Milichovská