Dni otvorených dverí

Pred zápisom žiakov do 1. ročníka je u nás zvykom pozvať deti z materskej školy do prváckych tried. Toho roku nás navštívili deti z MŠ Šemša a MŠ Malá Ida. Deti spolu s prvákmi zažili zážitkovú telesnú výchovu, slovenčinu a matematiku s Pa a Pi a nakoniec si vyrobili peknú veľkonočnú ozdobu do kvetináčov.

Taktiež sa konal Deň otvorených dverí a informačný servis pre rodičov budúcich prvákov, kde si mohli pozrieť prezentáciu o škole, priestory školy, tried, niečo si aj vyskúšať, informovali sa o metóde výučby ANJ a zahrali sa v telocvični. Všetkým zainteresovaním ďakujeme za prípravu a realizáciu.

Mgr. Lucia Grünwaldová