Hydrologické merania rieky Ida

V rámci Svetového dňa vody sa naši štvrtáci vybrali do terénu s cieľom uskutočniť hydrologické merania rieky Ida v okolí našej školy. Pod vedením členky občianskeho združenia SOSNA sa venovali pozorovaniu drobných vodných bezstavovcov (kriváky, podenky), určovaniu veku stromov, meraniu teploty a pH vody. Spoločne v areáli školy vysadili ovocný strom, ktorý by mohol v budúcnosti aspoň malým kúskom dopomôcť k lepšej kvalite ovzdušia. V súčasnej dobe sa snažíme budovať u žiakov nielen toleranciu voči sebe navzájom, ale taktiež sa u nich snažíme vytvoriť ochranný vzťah k vyčerpateľným prírodným zdrojom a chápať podstatu života na Zemi.