Okresné kolo – Vybíjaná dievčat

Dňa 16. 5. 2024 sa v športovej hale Cirkevnej spojenej školy v Moldave nad Bodvou uskutočnila súťaž v okresnom kole vo Vybíjanej, avšak v tomto ročníku len pre dievčatá. Súťaže sa mohli zúčastniť žiačky narodené v rokoch 2010 – 2013:

Sára Andrejaninová, Michaela Belušárová, Natália Girdasovová, Sára Jenčíková, Patrícia Kubová, Emília Olšavská, Karolína Ondrejová, Nela Rabatinová, Sára Salonová, Alexandra Bodnárová, Ivana Karľová, Zuzana Strýčková.

Žiačky našej školy preukázali bojovnosť a získali cenné skúsenosti do budúcich ročníkov. Za reprezentáciu im ďakujeme.