Okresné kolo školskej atletiky chlapcov a dievčat

Svoje schopnosti a nadobudnuté zručnosti v atletických disciplínach si naši žiaci preverili dňa 7. 5. 2024, kde sa na Základnej škole ČSA 15 zúčastnili okresných majstrovstiev v atletike žiakov základných škôl okresu Košice – okolie. Na stanovištiach atletického štadióna žiaci zápolili v týchto disciplínach: beh na 60 m, beh na 800 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou (chlapci 4 kg a dievčatá – 3 kg), štafeta 4 x 60 m.   

Našu školu reprezentovali títo žiaci – Anna Akari Dzuriaková (8.B), Michaela Belušárová (8.A), Soňa Semanová (8.A), Sára Andrejaninová (7.A), Sofia Tamášová (6.B), Alex Knotek (9.A), Erik Seman (9.A), Filip Rendoš (9.A), Matej Stanko (8.B).

Niektorým sa podarilo dosiahnuť aj tieto veľmi pekné úspechy:

Erik Seman – vrh guľou, 9. ročník

Anna Akari Dzuriaková – skok do diaľky, 8. ročník

Dievčatám sa podarilo umiestniť aj v štafete 4x60m.

Naším žiakom ďakujeme za výborne dosiahnuté výsledky a osobné rekordy, ktoré pevne veríme budú ďalej rozvíjať.