Bez drog

Dňa 12. 4 sa na našej škole uskutočnili prednášky v rámci primárnej prevencie pre 6. až 9. ročník. Prednášky  viedol skúsený prednášajúci z neziskovej organizácie „Bez drog“, ktorá už niekoľko rokov robí osvetu v protidrogovej prevencii na školách po celom Slovensku.

Prednášajúci diskutoval so žiakmi nie len o samotných drogách, alkohole, tabaku, ale dotkol sa najmä témy duševného zdravia, následkov užívania omamných látok na naše zdravie, ako aj na naše emócie. Zo záverečných anonymných dotazníkov sme usúdili, že prednášky žiakov zaujali. Niektoré odpovede si viete prečítať na FB stránke Bez drog.