Olympiáda v anglickom jazyku

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zapojilo sa 30 žiakov v dvoch kategóriách. Žiaci museli zvládnuť písomnú časť ako aj ústnu. A tu sú naši najlepší:

Kategória 1A (6.-7.ročník)

  1. miesto – Sonia Spišáková VII.A
  2. miesto – Barbora Szántóová VI.A
  3. miesto – Viola Mačingová VI.B

Kategória 1B (8.-9.ročník)

  1. miesto – Dávid Kövér VIII.B
  2. miesto – Vanesa Rohaľová VIII.B
  3. miesto – Rita Kretovičová VIII.B

Postupujúci z 1. miesta sa zúčastnili okresného kola v Moldave nad Bodvou, kde úspešne reprezentovali našu školu. Žiačka Sonia Spišáková sa umiestnila na 6.mieste a Dávid Kövér  na 15.mieste. Obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Konczová a Mgr. Krupková