Deň svätého Patrika

Deň svätého Patrika je írsky sviatok kultúrneho a náboženského charakteru, ktorý má dlhoročnú tradíciu a každoročne sa oslavuje 17.marca. Slávi sa na počesť sv. Patrika, ktorý priniesol kresťanstvo írskemu národu. V súčasnosti je tento sviatok natoľko uznávaným, že jeho oslavy sa uskutočňujú v podobe sprievodov nielen v Írsku, ale aj v iných krajinách sveta. V tento deň sa „svet mení nazeleno“, čo sme si pripomenuli aj my na našej škole.

Na hodinách anglického jazyka sme sa oboznámili s históriou, tradíciami, symbolmi, videami a piesňami viažucimi sa k sviatku svätého Patrika. Následne sme si svoje vedomosti a zručnosti overili na praktických úlohách. Deň v zelenom sa páčil nielen žiakom ale aj učiteľom.

A na záver jeden írsky výrok:

,,Každý lupeň trojlístka nech vám prináša dobré zdravie, veľa šťastia a radosti, a to nielen dnes, ale každý deň.“