OZNAM v súvislosti s nástupom žiakov 1. stupňa do školy po jesenných prázdninách/celoplošnom testovaní – úprava podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ

Milí rodičia!

Oboznámte sa, prosím, podrobne s usmernením ministra školstva Spoločná zodpovednosť. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam. Nájdete ho v prílohe.

» Základné usmernenia:

Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, a to buď v tlačenej forme alebo elektronicky prostredníctvom aplikácie EduPage.  (Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 nájdete v prílohe. Tie, ktoré dostali deti domov pred prázdninami, sú neplatné. )

 Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok  RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19. 9.

Žiaci 1. stupňa,  ktorí majú nad 10 rokov – sa nemusia  preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

» Ďalšie usmernenia v skratke:

  • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ…
  •  Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do areálu školy, ak sa preukáže negatívnym výsledkom….
  •  Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do areálu školy….
  • Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ)… .

Vopred ďakujeme za porozumenie a ústretovosť v týchto pre každého náročných časoch.

vedenie školy