„S AMUNDSENOM“ V KULTURPARKU

Dňa 22. 03. 2024 sa žiaci 3. A a 3. B triedy zúčastnili zážitkového vyučovania v Knižnici pre mládež mesta Košice v Kulturparku.

     Vypočuli si zaujímavé a poučné informácie o rozdieloch medzi náučnou a krásnou literatúrou. Výklad bol doplnený ukážkami z kníh, ktoré označujeme termínom literatúra faktu a ukážkami z umeleckej literatúry. Spoločne s pani knihovníčkou sa žiaci zamerali na cestu prvých dobyvateľov ANTARKTÍDY a porovnávali, ako sa táto udalosť opisuje v týchto dvoch typoch literatúry. Nové poznatky boli rozšírené aj o videoprojekciu cestovateľskej prezentácie – „Výprava Amundsena do Antarktídy“ a následne aj interaktívnym kvízom. Po skončení kvízu sa žiaci presunuli medzi regály kníh, kde si pozreli konkrétne tituly a oboznámili sa s knižničným fondom.

     Z návštevy knižnice si žiaci odniesli veľa poučných informácií o literatúre a knihách.

PaedDr. Iveta Milichovská