Usmernenie – organizácia výchovy a vzdelávania od 26.10. 2020

Vážení rodičia,

dňom 26. októbra 2020 sa budú žiaci V. – IX. ročníka vzdelávať dištančne.   V priložených dokumentoch nájdete usmernenie k vyučovaniu počas nasledujúcich týždňov a rozvrh online výučby pre žiakov II. stupňa. Dištančné vyučovanie bude prioritne prebiehať prostredníctvom EduPage a Microsoft Teams.