Príbehy mostov – naša minulosť

Vedeli ste, že nielen ľudia ale dokonca i mosty môžu mať svoju minulosť?

Ak nie, tak práve teraz to už viete. Vďaka žiačke 4.B triedy Sáre Andrejaninovej, ktorá nakreslila príbeh mostov tak nádherne, že v XVII. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže „Komenský a my“ – Príbehy mostov – naša minulosť, získala 2. miesto v Slovenskej republike.

Do tajov príbehov mostov ju zasvätila p. učiteľka PaedDr. Iveta Milichovská.

Tešíme sa z úspechu! Ďakujeme za reprezentáciu školy.