Office 365

Vážení rodičia, milí žiaci!

V najbližších dňoch Vám budú prostredníctvom triednych učiteľov zaslané prihlasovacie údaje do Office365. Je potrebné, aby si každý žiak 5. až 9. ročníka vyskúšal prihlásenie na Office 365. Po prvom prihlásení do Office 365 je potrebné zmeniť pôvodné heslo. Nové heslo si poriadne zapíšte, lebo generovanie náhradného hesla je dosť problematické.

         Po prihlásení sa do Office 365 si vyskúšajte spustiť aplikáciu MS Teams, ktorá bude slúžiť na videohovory. Aplikáciu MS Teams môžete používať cez počítač, notebook alebo mobil. Najjednoduchším riešením pre použitie je mobil alebo notebook, pretože ich súčasťou je mikrofón, reproduktor a pri väčšine notebookov aj kamera. Využitie počítača je možné len vtedy, ak jeho súčasťou je mikrofón a reproduktor. Kamera u žiakov nie je až tak potrebná, nakoľko bude stačiť, ak žiaci budú vidieť pani učiteľku. Pani učiteľka spravidla nemusí vidieť všetkých žiakov.

Upozornenie: Pri využívaní videohovorov je potrebné byť pripojený na internet. Ak si chcete ušetriť vlastné mobilné dáta, odporúčame byť pripojený na internet prostredníctvom wi-fi.

V prípade problémov s prihlásením do Office 365 môžete kontaktovať pána učiteľa Andrássyho mailom (andrássy.zsmida@gmail.com). V akútnych prípadoch na tel. č. 0940332033.  Prosíme Vás, aby ste túto možnosť využívali len vtedy, keď to bude naozaj nevyhnutné.  

Postupy pre prihlásenie sa do programov nájdete nižšie.

                                                                                                                                             vedenie školy

Videonávod: Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (návod pre študentov)