Mesiac úcty k starším

Október je mesiac, pre ktorý je typická krásna farebná príroda. Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak aj človeku sa míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva jeseň života.

Žiaci našej školy sa rozhodli potešiť starých rodičov. Na hodinách výtvarnej výchovy im namaľovali obrázky plné lásky a na hodinách literatúry sa z nich stali malí básnici.

V neposlednom rade sa chceme poďakovať všetkým babkám a dedkom v našej obci, ktorí nám pomáhajú a sú tu stále pre nás.