Deň zdravej výživy

V tento deň sme si s našimi žiakmi zdôraznili potrebu zdravého stravovania sa, na ktoré sa často zabúda. Chrániť si svoje zdravie je dôležité, mimoriadne v týchto dňoch, ktoré prežívame. Žiaci na hodinách rozprávali o zdravej výžive, triedili potraviny na zdravé a menej zdravé, ochutnávali ovocie a zeleninu, ktorú priniesli do školy.

Tento deň nám má pripomenúť, že život a zdravie každého človeka je nenahraditeľné. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.