Prerušenie vyučovania v školách

Aktualizované k 25.10.2020

► Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s platnosťou od 26. októbra do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v:

  • základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  • základných umeleckých školách.

Vyučovanie pre týchto žiakov bude prebiehať dištančnou formou.                   (Bližšie informácie budú poskytované priebežne prostredníctvom stránky EduPage.)

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

►  S platnosťou od 26. októbra do odvolania sa tiež mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť). Podľa podmienok a možností  budú niektoré krúžky prebiehať dištančnou formou.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v zmenených termínoch 30. októbra (piatok) a 2. novembra (pondelok); mimoriadne prázdniny  6. novembra (v piatok) a 9. novembra ( v pondelok) 2020.

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.

► Zároveň sa v školskom roku 2020/2021 až do odvolania vo všetkých školách a školských zariadeniach nemôžu uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona a to najmä:

  • výlety a exkurzie,
  • športové výcviky a školské športové súťaže,
  • pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  • kurzy na ochranu života a zdravia,
  • kurzy pohybových aktivít v prírode,
  • saunovanie,
  • dni otvorených dverí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *