Práce žiakov na hodinách techniky

Žiaci na hodinách vyrábajú rôzne veci aj keď máme teraz obmedzene možnosti kvôli nevyužívaniu náradia. Napríklad žiaci 5.A šijú rúška, žiaci 5.B vyrábajú stromčeky šťastia. So staršími žiakmi (hlavne dievčatami) mám v pláne vyrábať aj šperky 🙂

Od septembra sme chodili vonku hrabať lístie, upravili sme antukovú drahú, deviataci všetok papier zo zberu papiera pomohli naložiť do veľkokapacitného kontajnera. Všetci žiaci ZS Mala Ida sú veľmi šikovní 🙂

Zuzana Mondíková – vyučujúca predmet technika