Mimoriadny oznam

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach zo dňa 18.10.2020 majú žiaci z 7. A triedy nariadenú povinnú domácu karanténu do soboty 24.10. 2020. Upozorňujeme rodičov, aby v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa neodkladne kontaktovali detského lekára. 

Úlohy počas  doby karantény budú žiakom zasielané cez EduPage.

Rodičov žiadame, aby po opätovnom nástupe žiakov do školy vypísali a podpísali Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfečnosti (dátum na vyhlásení musí byť rovnaký ako je dátum nástupu dieťaťa do školy). Bez vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy.

Prosíme, aby ste naďalej sledovali web stránku školy, ktorá bude priebežne aktualizovaná.

Ďakujeme za  pochopenie.

vedenie školy