Voľby do Rady školy ZŠ Malá Ida

Vážení rodičia!

Na základe Výzvy zriaďovateľa na uskutočnenie

volieb členov Rady školy pri Základnej škole v Malej Ide, Školská 10,

ktorej uplynulo funkčné obdobie, 

sa 28. apríla 2021 uskutočnia voľby do RADY ŠKOLY

na ďalšie štvorročné obdobie rokov 2021 – 2025.

Radu školy tvoria:

2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

4 zvolení zástupcovia rodičov,

4 delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa  školy.

Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej  pandemickej situácie COVID-19 a núdzového stavu vyhláseného  vládou SR 01.10. 2020,  budú voľby zástupcov rodičov prebiehať online formou prostredníctvom anonymného hlasovania v EduPage.  (Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia)      

Svoj záujem kandidovať na zástupcu rodičov do Rady školy pri ZŠ Malá Ida, prosíme  nahlásiť vedeniu školy  do pondelka 26.04. 2021 do 14:00 hod., a to prostredníctvom tlačiva  Písomný súhlas kandidáta za člena rady školy, ktorý nájdete v prílohe. Môžete ho doručiť  elektronicky na mailovú adresu školy : riaditel.zsmida@gmail.com alebo listinou formou na adresu školy. (Nakoľko Súhlas kandidáta… vyžaduje Váš podpis, môžete zasielať tiež scan alebo fotografiu súhlasu.)

Mgr. Alžbeta Ličková, riaditeľka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *