Návrat žiakov 5. – 7.ročníkov od 26.04. 2021 do školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 12. apríla 2021 sa

od 26. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách aj pre žiakov 5. – 7.ročníkov. 

V ZŠ Malá Ida bude v týždni od 26.04. 2021 otvorená prevádzka školy :

» pre  všetkých žiakov 1.-9. ročníka,

» pre prihlásené deti do školského klubu (do 16:00 hod.),

» pre prihlásené deti do školskej jedálne.

Pri nástupe žiakov 1. – 4. ročníka na prezenčné vyučovanie je naďalej potrebné predložiť:

» Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom žiaka (pozri Príloha č.1, 2– nové tlačivo platné od 26.04., preto nepoužívajte staré tlačivá),

» Negatívny test zákonného zástupcu žiaka  na ochorenie Covid-19 (antigénový alebo PCR), nie starší ako 7 dní – k nahliadnutiu, resp. výnimku z testovania podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pri nástupe žiakov 5. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie je potrebné predložiť:

» Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom žiaka (pozri Príloha č.1, 2– nové tlačivo platné od 26.04., preto nepoužívajte staré tlačivá),

» Negatívny test zákonného zástupcu žiaka  na ochorenie Covid-19 (antigénový alebo PCR), nie starší ako 7 dní – k nahliadnutiu, resp. výnimku z testovania podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

» Negatívny test žiaka  na ochorenie Covid-19 (antigénový, PCR alebo kloktací), nie starší ako 7 dní – k nahliadnutiu, resp. výnimku z testovania podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

V interiéri aj exteriéri školy je povinné nosenie rúšok!!!     (žiaci, zamestnanci, návštevníci)

Od 19.4.2021  premáva prímestská autobusová doprava  v režime školského vyučovania,

t. j.  obnovili sa žiacke spoje.

Tešíme sa, že budeme opäť v plnom počte.

vedenie školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *