Svetový deň vody – 22. marec 2021

Svetový deň vody  bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1992  v Riu de Janeiro, pričom každý rok je jeho oslava tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Hlavným posolstvom tohtoročného Svetového dňa vody je nosná téma – „Vážme si vodu“ (Valuing water). Aj oba štvrté ročníky so svojimi triednymi učiteľkami sa zapojili do  aktivít, ktoré  majú jeden cieľ – poukázať na skutočnú cenu vody pre všetkých ľudí. O tom, ako sa dá lepšie chrániť tento životne dôležitý zdroj sa dočítali  v  odborných časopisoch, v encyklopédiách. O najrozšírenejšej  kvapaline v prírode sa dozvedeli aj z náučného filmu, znázornili ju farebnými kriedami na školskom priestranstve.

Nielen 22. marca si pripomíname životodarnú tekutinu, ale každý deň,  pretože si uvedomujeme  význam zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej vody pre každého človeka na Zemi.

Aktivity 4.A a 4.B triedy pod vedením tr. uč. Mgr. M. Duhančíkovej a PaedDr. I. Milichovskej si pozrite v našom minialbume fotografií.

PaedDr. Iveta Milichovská