Návrat žiakov 8. a 9. ročníkov od 19.04. 2021 do školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 12. apríla 2021 sa

od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách

pre žiakov 8. a 9. ročníkov.                                                          

Žiaci 5. – 7. ročníkov v týždni od 19.04.  do 23.04. 2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu hodín. POZOR – jednotlivé hodiny sú prispôsobené prezenčnému zvoneniu. (bližšie pokyny od TU prostredníctvom EduPage)

 V ZŠ Malá Ida bude v týždni od 19.04.  do 23.04. 2021 otvorená prevádzka školy :

» pre  všetkých žiakov 1.-4. ročníka,

» pre  všetkých žiakov 8. a 9. ročníka,

» pre prihlásené deti školského klubu (do 16:00 hod.),

» školskej jedálne pre prihlásené deti s prezenčnou výučbou (žiakov na stravu prihlasujú/odhlasujú rodičia najlepšie prostredníctvom mailu: bodnarova.zsmida@gmail.com).

Pri nástupe žiakov 1. – 4. ročníka na prezenčné vyučovanie je naďalej potrebné predložiť:

» Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom žiaka (pozri Príloha č.1),

» Negatívny test zákonného zástupcu žiaka  na ochorenie Covid-19 (antigénový alebo PCR), nie starší ako 7 dní – k nahliadnutiu, resp. výnimku z testovania podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pri nástupe žiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie je potrebné predložiť:

» Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom žiaka (pozri Príloha č.1),

» Negatívny test zákonného zástupcu žiaka  na ochorenie Covid-19 (antigénový alebo PCR), nie starší ako 7 dní – k nahliadnutiu, resp. výnimku z testovania podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

» Negatívny test žiaka  na ochorenie Covid-19 (antigénový, PCR alebo kloktací), nie starší ako 7 dní – k nahliadnutiu, resp. výnimku z testovania podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

V interiéri aj exteriéri školy je povinné nosenie rúšok!!!  

                                                     (žiaci, zamestnanci, návštevníci)

Spoločnosť Eurobus a.s  oznamuje, že od pondelka  19.4.2021

prímestská autobusová doprava bude premávať v režime školského vyučovania,

t. j. obnovujú sa žiacke spoje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *