Školské vyučovanie v 5.-9. ročníku v decembri opäť dištančne

Vážení rodičia, milí žiaci!

Zriaďovateľ v súčinnosti s vedením školy rozhodol na základe výsledku ankety

neobnoviť

školské vyučovanie v 5. -9. ročníku v mesiaci december.

Verím, že v novom roku budú okolnosti priaznivejšie a všetci žiaci sa vrátia do školy.

Už teraz sa na to tešíme.:)

Mgr. A. Ličková, RŠ