Ponúkame pomoc pre náročné “psycho“ dni

Milí žiaci a rodičia,

vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli, ktorá trvá už príliš dlho a ktorú považujeme za obzvlášť stresujúcu pre nás všetkých, ponúkame Vám možnosť konzultácií  Vašich problémov, týkajúcich sa zvládania tejto situácie, ako aj zvládania internetovej formy vzdelávania prostredníctvom online komunikácie:

Školská psychologička : Mgr. Miriama Jakubovská  – jakubovska.zsmida@gmail.com

                                                                                      Tel.č. 0902 647 643   

Špeciálna školská pedagogička: Mgr. Ivana Lukáč – lukac.zsmida@gmail.com

                                                                                     Tel.č. 0918 305 055

Zároveň ponúkame informáciu o podpore a pomoci, ktorú ponúka Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (VÚDPaP). Kontakty pre poskytnutie pomoci:

  • Telefonická linka pre rodičov:
  • Psychológ- 0910 234 860
  • Špeciálny pedagóg – 0910 361 252
  • Telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)
  • Email: potrebujem-poradit@vudpap.sk
  • Podpora duševného zdravia a rady, ako zvládať  náročné situácie  v tomto období v  podcastoch Nahlas o deťoch 

Želáme Vám veľa zdravia, trpezlivosti, optimizmu a síl do nasledujúcich dní.                                                                                                                  

Miriama a Ivana