Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní aj od 1. februára

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, budú od 1. februára 2021 brány školy naďalej zatvorené.

V nevyhnutnom prípade bude deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice,  umožnená návšteva školského klubu detí v obmedzenom režime. Kategórie zamestnancov kritickej infraštruktúry vyplývajú zo zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre, v prípade nejasností má však konečné slovo zriaďovateľ.

Škola sa bude snažiť zabezpečiť pre týchto žiakov dištančnú výučbu. Záujem o ŠKD v uvedenom prípade je nevyhnutné nahlásiť aspoň deň vopred do 14:00 hod. mailom alebo telefonicky vedeniu školy. (riaditel.zsmida@gmail.com; 0910146949) Podmienkou je preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu.

Podľa ministra: „Ak sa situácia zlepší, očakávame, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, návrat ďalších skupín žiakov k prezenčnému vzdelávaniu od 8. februára.“  Na ministerstve školstva sa preto pripravuje aktualizácia manuálu, ktorý bude zverejnený začiatkom budúceho týždňa.

vedenie školy