Aktivity ŠKD v mesiaci január

Nový rok aj náš školský klub začal dištančnou formou. Chceme sa Vám poďakovať za vašu kreativitu pri týchto úlohách. Všetky pani vychovávateľky pripravovali aktivity, ktoré naši žiaci splnili a ako dôkaz vám ponúkame galériu vašich výtvorov.