Hurá, vraciame sa do školy! (aktualizované)

Vážení rodičia, milí žiaci I. stupňa!

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu a uznesenia Vlády SR od 8. februára 2021 prechádzajú žiaci 1. stupňa na prezenčnú formu vyučovania.

Podmienkou nástupu žiaka je:

  • doložiť vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pozri Príloha č. 1);
  • predložiť k nahliadnutiu výsledok negatívneho testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žiaka alebo výnimku z testovania.

* Pripomíname, že žiak je povinný mať na vyučovaní k dispozícii minimálne  dve rúška.

* ŠKD bude v popoludňajšej prevádzke maximálne do 15:30 hod.

* Na základe rozhodnutia KSK sa od 08.02. 2021 neobnovujú žiacke spoje. Autobusová doprava ostáva v prázdninovom režime. Rodič si musí zabezpečiť doprava do/z školy individuálne.  

* V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak: (bližšie informácie v Prílohe č. 2 )

* ZUŠ Medzev do odvolania pokračuje vo vzdelávaní našich žiakov dištančnou formou vo všetkých odboroch.

Tešíme sa na Vás v pondelok.

vedenie školy, učitelia a pani vychovávateľky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *