Súťaž s NATUR-PACK

Trieda 4. B pod vedením triednej učiteľky PaedDr. I. Milichovskej sa stala víťazom v Jesennej súťaži 2020 – pod názvom  „Súťaž s NATUR-PACK-om“  v kategórii I. stupeň ZŠ.

Súťaž prebiehala od 15. októbra 2020 do 15. decembra 2020 a bola zameraná na predchádzanie vzniku odpadov, ich správne triedenie a recykláciu. Z týchto aktivít, ktoré žiaci  realizovali   doma, alebo v najbližšom okolí bydliska, v škole, v triede – kreatívne spracovali dokument vo forme fotokoláže z týchto činností. Ďalšou formou, ktorou sa  zapojili do tohto pozitívneho projektu boli vlastné básne s tematikou  ochrany prírody a vlastná literárna tvorba.

Poďakovanie patrí rodičom žiakov i učiteľom – koordinátorke projektu PaedDr. S. Barbušovej, za technickú pomoc a  spracovanie Ing. Z. Mondíkovej, ktorí pomáhali žiakom pri realizácii súťažných diel.

Spracovala: PaedDr. I. Milichovská

triedna učiteľka 4. B

Postupnými malými krokmi k zdravšej planéte
(báseň ku kolážií)

Zo skla vodu vypijeme,
dlhé roky požijeme
(6,8,15)

Prírodu si ochrachraňujem
s toxínmi riad neumyjem
(1,5,13)

Odpad triedime, aj batérie zbierame
Zemičku si chránime.
(11,18)

Toxické látky vylúčime
a zo skla jesť budeme.
(3,4,7,10)

Všetko dobre pomiešame,
a na kompost už čakáme
(9,10,12,16)

Príroda nám pomáha,
Aj retro látky vyrába.
(2,5,7,14,17,18)

Odpad

Plasty, guma, oleje,

niekto sa len zasmeje.

Samý humus, samý odpad,

neľahký to bude dopad.

Nešetriť si zemeguľu,

to už radšej dostať guľu.

Správny prístup k tejto téme,

staroby sa dožijeme.

Alžbeta Balogová, IV.B, 9 rokov

Modrá, žltá, zelená

Triediť sa my učíme,

pomáhať svetu sa snažíme.

Odpad chceme zlikvidovať

a našu Zem ochraňovať.

Malé, stredné, veľké deti

poďte s nami triediť smetí.

Kontajnery pripravíme

a do práce sa pustíme.

V zelenom sklo, črepy, poháre,

v modrom papier, kalendáre.

Do červeného hodím alobal i plechovky,

do žltého fólie i kozmetické prípravky.

Nielen izbu upratáme,

v záhrade tiež pomáhame.

Dedko vysvetľuje mne i mojej sestričke,

že poriadok má byť nielen v izbičke.

Do kompostéra hodíme lístie, aj piliny,

hnije už aj šupka z ovocia a zeleniny.

S dedkom všetko premiešame

a na kompost si počkáme.

Vždy budeme pomáhať,                       

o prírode rozprávať.     

Vasilisa Artyukh, 10 rokov, IV. B

Lenka Lukáčová, 10 rokov, IV.B