Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

Deti a žiaci sa od pondelka 18.1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia.

Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.

Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021,

 ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách.

„Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

V nevyhnutnom prípade bude deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre umožnená návšteva školského klubu detí v obmedzenom režime. Škola sa bude snažiť zabezpečiť pre týchto žiakov dištančnú výučbu. Rodič môže prihlásiť žiaka aj na stravu v školskej jedálni. Záujem o ŠKD v uvedenom prípade je nevyhnutné nahlásiť do piatku 15.01. 2021 do 14:00 hod. mailom alebo telefonicky vedeniu školy. (riaditel.zsmida@gmail.com; 0910146949)