Oznam – karanténa v III.A

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach zo dňa 09.12.2020 majú žiaci z III. A triedy nariadenú povinnú domácu karanténu v dňoch 09.12.  až 17.12. 2020. Nástup do školy je v piatok 18.12. 2020.

Usmernenie pre rodičov:

  • Kontaktovať detského lekára a nahlásiť mu, že dieťa je v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou (TU).
  • Priebežne sledovať dieťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa neodkladne kontaktovať detského lekára. 
  • Pri návrate do školy (18.12. 2020) doložiť „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti + Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfečnosti (možnosť vyplniť aj elektronicky ; dátum na vyhlásení musí byť rovnaký ako je dátum nástupu dieťaťa do školy). Bez toho nebude žiakovi umožnený vstup do školy.

Úlohy počas  doby karantény budú žiakom zasielané cez EduPage.

Prosíme, aby ste naďalej sledovali web stránku školy, ktorá bude priebežne aktualizovaná a prinesie informácie o prípadných  zmenách.

Ďakujeme za  pochopenie.

vedenie školy