Listy žiakov 3. A – „Prosba k Mikulášovi“

Milý Mikuláš !

My, žiaci z 3. A vieme, že darčeky nie sú len o vecných darčekoch, ale napriek tomu máme prosbu iba o jednu vec, ale je to vec – darček, ktorý bude slúžiť nám všetkým. Aký je to darček?

Milý Mikuláš !

Prosím o nové svetlá v našej – 3. A.
Teraz v triede na vyučovacej hodine vyrábame pre Teba peknú výzdobu. Robíme aj čertov. Teba máme radi – z celého srdca! Keď nevieš, kde je naša trieda – tak sme v strednom pavilóne. Je to trieda – 3. A.

S pozdravom

Bianka Adamkovičová aj s našou pani učiteľkou A.Semanovou!


Milý Mikuláš !

 Ty si dobrý človek, vždy každého potešíš.
 Prosíme Ťa – môžeš nám dať nové lampy?
A my Ti za to dáme ozdoby v 3. A. Ďalšie prekvapenie Ti dáme do taštičky – dáme  Ti čerta a okolo Teba bude lietať dobro.


 Pre Mikuláša – od Ivanky Karľovej.

Mikuláš, môj milý,

pozri, ako krásne zdobíme našu školu. A ja mám dnes meniny!
A pozri do mojej žiackej knižky!
My – žiaci 3. A – potrebujeme svetlá! Prosím! Je to moje jediné želanie!
A ak prídeš, uvidíš našu krásnu triedu. Máme tu vak, klavír a na ňom malý stromček. Len tie lampy… Ja – žiačka 3. A – Barbora Szántóová a moji spolužiaci aj s pani učiteľkou si prosíme lampy! Prosím-e!


Ďakujeme, s pozdravom – Barborka Szántóová, 3. A

Ahoj ujo Mikuláš,

chceme Ťa poprosiť, aby si nám vyčaroval nové svetlá, lampy. My sme trieda – 3. A. My máme novú triedu aj s interaktívnou tabuľou.
Vyrábame pre Teba super veci! Dokonca sme vyrobili aj čertíka. Ja som Ti nakreslila obrázok. Máme Ťa radi. Budeme šťastní, keď prídeš aj s tými lampami.
Tešíme sa na Teba


Ellka Jesenská so spolužiakmi z 3. A

Mikuláš drahý !

Som žiak 3. A. Máme veľmi pekne vyzdobenú triedu, len jediným problémom sú – svetlá, pretože na pravej strane nie je ani jedno. Ďalší problém je ten, že žiaci v pravom rade vidia horšie, lebo do pravého radu zasahuje len jedno svetlo. Prosím Ťa, aby si tam dal tie svetlá.
S pozdravom – a som zvedavý – čo dostanem.

Ján Červeňák, 3. A

Milý Mikuláš,

mám Ťa veľmi rada. Zdobíme celú triedu, aby si nás navštívil.
Prosíme Ťa o svetlá do našej 3. A. Medovníčky napečieme, urobíme hostinu. Ľúbime Ťa veľmi. Anjelika pozdravuj, ľúbime ho tiež. Čertík nech sa správa slušne, ale aj tak ho pozdravuj.
Ďakujeme za tie lampy.

Sárka Jenčíková, 3. A

Milý Mikuláš,
my – celá 3. A aj s pani učiteľkou by sme chceli do našej novej triedy – nové svetlá. Zdobíme celú chodbu v našom pavilóne! Dúfam, že sa Ti tá výzdoba bude páčiť, tak isto výzdoba aj v triede. Robili sme to pre Teba, to znamená – pre Mikuláša! Aj čertovi dnes budeme robiť.
My, celá trieda, sa tešíme na Vianoce, aj na Ježiška, ale aj na Teba.

Veselé Vianoce, s pozdravom – Sárka Oláhová

List pre Mikuláša

Mikuláš, príď k nám do školy! Poď sa pozrieť, akú máme vyzdobenú triedu – 3. A. Je pekne vymaľovaná. Teraz robíme čertov. A predtým sme robili ponožky, snehové vločky a reťaze. Prosíme o lampy. Ďakujeme.
Marko Mondry, 3. A


Milý Mikuláš,

chcela by som, aby si nám doniesol do triedy jeden darček. Sú to nové svetlá. Dúfam, že prídeš. Máme celú triedu vyzdobenú a teším sa, že tú našu triedu uvidíš a dúfam, že sa Ti bude páčiť.

Teším sa na Teba – Barborka Babušáková, 3. A

Za splnenie prosby prikladáme aj báseň:

Mikulášske čaro

Tajomne a zvedavo čakám každý
rok.
Tú radosť prejavím
stále navonok.
Keď príde, zazvoní, ozve sa
hrubým hlasom.
Keď ma volá po mene, silne kričím
– tu som!
Rád mu básničku, či pesničku
poviem.
Mikuláš štedrý je,
to ja dobre
viem.
Balíček voňavý,
plný dobrôt
obdivujem.
Zo srdca Ti aj tento rok
za všetko ďakujem.


Seman Erik, 9. ročník