Zápis do 1. ročníka – 9. apríla 2024

Vážení rodičia,

v tomto čase sa v rodinách budúcich prvákov rozhodujete, do ktorej základnej školy zapíšete svoje dieťa. Budeme radi, ak si vyberiete práve našu školu.

V takomto prípade vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke: https://zsmida.edupage.org/register/

(odporúčaný termín do 31. marca 2024)

Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť presnému zápisu údajov s použitím diakritiky,  t. j. mäkčeňov, dĺžňov, bodiek…,  aby sme predišli nepresnostiam v osobných údajoch.

Dôvod, prečo by ste si mali vybrať práve našu školu,  spolu s bližšími informáciami a tlačivami k zápisu, nájdete v prílohách.